Telegrafbygg i Oslo (Foto/Photo)

Telenor kulturarv

Verneplan for Telenors bygninger og installasjoner

 (Foto/Photo)

Folkets favoritt

 (Foto/Photo)

Historiske filmer

Åsen nødsentral, Kyrre Grepps gate 19, Oslo, interiør 2016 (Foto/Photo)

Dommedagssentralen