Hopp til hovedinnhold

Telenors historie

Som et av verdens eldste teleselskap har Telenor sørget for å knytte Norge sammen, med telegraf- og telefontråder, radiobølger og fiber. Norsk telekommunikasjonshistorie er på mange måter sammenfallende med historien om Telenor.

Telenor har siden 1855 sørget for at Norge har hatt telekommunikasjon. De har stått for utbyggingen av telegraf, telefon, sendernettet for radio og fjernsyn, og etter hvert alle de nye tjenestene vi kjenner i dag.

Historie er en kilde til å forstå vår egen tid. Telenor ser det som et samfunnsansvar å ta vare på en del av kulturminnene som kan bidra til at vi husker og forstår historien.

  • Telenor bygg Fornebu
    Telenor på Fornebu Telenor

Få bedrifter i Norge kan vise til en så lang tradisjon som Telenor. Fra den statlige rigstelegrafens spede begynnelse i 1855 har virksomheten ekspandert til dagens Telenor-konsern med over 33.000 ansatte i mange land. Disse leverer tjenester og produkter som griper inn i livet til hver enkelt av oss, så vel privat som i jobbsammenheng.

Samtidig er det få bransjer som kan vise til en tilsvarende teknisk utvikling. Ikke bare spenner vår historie mer enn 160 år, utviklingen akselererer også i en takt som gjør at det som var en nyhet for fem år siden, kan være modent for museum i dag. Samtidig smelter teknologiene sammen, og floraen av produkter sprenger alle tidligere grenser.

  • Lødingen telegrafstasjon
    Lødingen telegrafstasjon, 1890 Ukjent/Telemuseet

Telenor har siden 1855 sørget for at Norge har hatt telekommunikasjon. De har stått for utbyggingen av telegraf, telefon, sendernettet for radio og fjernsyn, og etter hvert mange av de nye tjenestene vi kjenner i dag.

Historie er en kilde til å forstå vår egen tid. Telenor  ser det som et samfunnsansvar å ta vare på en del av kulturminnene som kan bidra til at vi husker og forstår historien.

Få bedrifter i Norge kan vise til en så lang tradisjon som Telenor. Fra den statlige rigstelegrafens spede begynnelse i 1855 har virksomheten ekspandert til dagens Telenor-konsern med over 33.000 ansatte i 12 ulike land. Disse leverer tjenester og produkter som griper inn i livet til hver enkelt av oss, så vel privat som i jobbsammenheng.

  • Kulleseid telegrafstasjon fra 1858 var det første huset Telenor bygde for egen regning. Stein Domaas/Telemuseet

Samtidig er det få bransjer som kan vise til en tilsvarende teknisk utvikling. Ikke bare spenner vår historie mer enn 160 år, utviklingen akselererer også i en takt som gjør at det som var en nyhet for fem år siden, kan være modent for museum i dag. Samtidig smelter teknologiene sammen, og floraen av produkter sprenger alle tidligere grenser.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1