Telegrafbygg i Oslo (Foto/Photo)

The legacy of Telenor

 (Foto/Photo)

100 red telephone boots

Kabelskip ved utenfor Dolviken sjøkabellager (Foto/Photo)

A rare treasure at the water´s edge

Inngang til utstilling (Foto/Photo)

The history of the telegraph

Radiotelegrafistasjonen i Ny-Ålesund, 2016 (Foto/Photo)

In the center of history