Telegrafbygg i Oslo

The legacy of Telenor

100 red telephone boots

Kabelskip ved utenfor Dolviken sjøkabellager

A rare treasure at the water´s edge

Telegrafstasjoner. Lødingen inngang 2

The history of the telegraph

Radio- og kringkastingsstasjoner. Ny- Ålesund, eksteriør etter restaurering

In the center of history